ApartmentsBratislava

Apartmán Blue Church, Bratislava

Kapacita: ubytovanie pre 1 - 4 osoby, Cena: od 59 €

Apartmán City Centre, Bratislava

Kapacita: ubytovanie pre 1 - 3 osoby, Cena: od 55 €

Apartmán Danube, Bratislava

Kapacita: ubytovanie pre 1 - 3 osoby, Cena: od 49 €

Apartmán Garden Terrace, Bratislava

Kapacita: ubytovanie pre 1 - 4 osoby, Cena: od 59 €

Apartmán Garden View, Bratislava

Kapacita: ubytovanie pre 1 - 4 osoby, Cena: od 59 €

Apartmán Grossling I, Bratislava

Kapacita: ubytovanie pre 1 - 3 osoby, Cena: od 55 €

Apartmán Grossling II, Bratislava

Kapacita: ubytovanie pre 1 -4 osoby, Cena: od 59 €

Apartmán Grossling III, Bratislava

Kapacita: ubytovanie pre 1 - 4 osoby, Cena: od 59 €

Apartmán Old Town, Bratislava

Kapacita: ubytovanie pre 1 - 3 osoby, Cena: od 55 €

Apartmán Opera, Bratislava

Kapacita: ubytovanie pre 1 - 4 osoby, Cena: od 59 €

Apartmán Theatre, Bratislava

Kapacita: ubytovanie pre 1 - 4 osoby, Cena: od 59 €

Apartmán Twin City, Bratislava

Kapacita: ubytovanie pre 1 - 5 osôb, Cena: od 59 €
Dlhodobe pobyty
Internet zdarma na každom apartmáne
Apartments in Bratislava for Accommodation, Comfortable and fully equipped
Skype Chat

Lacné ubytovanie praha

Kultúra - Top pamiatky

Tiež si pozrite: Top pamiatky | Opera, balet a hudba | Galérie | Múzeá | Kalendár kultúrnych podujatí

Bratislavský Hrad

Bratislava CastleHrad, na kopci nad Dunajom, dominuje panoráme celej Bratislavy. Oblasť hradného vrchu bola obývaná už v mladšej dobe kamennej, prvými známymi obyvateľmi však boli kelti, ktorí na tomto mieste vystavali opevnenú osadu Oppidium. Najstaršia písomná správa sa datuje do roku 907, obsiahnutá v Salzburských análoch, keď pri Bratislave porazili starí Maďari Bavorov. Hranica Rímskeho impéria Lines Romanus prechádzala týmto územím viac ako štyri storočia.

V období Veľkomoravskej ríše tu slovanskí obyvatelia postavili pevnosť, ktorá sa stala významným centrom svojej doby. V desiatom storočí sa Bratislava stala súčasťou rozmáhajúceho sa Uhorského štátu. Zo slovanského kniežacieho hradu prestavbami a úpravami postupne vznikol stredoveký hrad.

Bratislava CastlePočas panovania Žigmunda Luxemburského, v pätnástom storočí, hrad nadobudol dnešnú parametre v rámci neskorogotickej prestavby započatej v roku 1427. Na severnej strane pribudla vstupná brána nazvaná podľa Žigmunda, západná strana bola obohnaná hradbou, na niektorých miestach až sedem metrou širokou. V šestnástom storočí rozhodol kráľ Ferdinand o ďalšej prestavbe hradu tentoraz v renesančnom slohu. V sedemnástom storočí, keď sa Bratislava stala korunovačným mestom, prešiel hrad novými barokovými úpravami. Počas vlády Márie Terézie, bol hrad posledný raz prestavaný vo veľkom štýle.

Bratislava CastleV novom paláci umiestnili obrazáreň, knižnicu a vzácne umelecké zbierky, najmä grafický kabinet miestodržiteľa Alberta Tešínskeho, ktorý neskôr presťahovali do Viedne a dnes je známy pod menom Albertina. Koniec osemnásteho storočia je obdobím úpadku Bratislavského hradu ako korunovačného centra krajiny. Po smrti Márie Terézie tu umiestnil Jozef II. školiace stredisko a seminár katolíckeho duchovenstva. Neskôr hrad slúžil ako vojenské kasárne, až do roku 1811, kedy vyhorel.

Súčasný stav hradu je výsledkom rozsiahlej rekonštrukcie z rokov 1956 - 1968, jeho vzhľad je rovnaký ako po tzv. tereziánskej prestavbe na konci osemnásteho storočia. Súčasťou hradu sú expozície Slovenského Národného Múzea a Múzea dejín.

Dóm Sv. Martin

St Martin's Cathedral Najvýznamnejšia sakrálna stavba v Bratislave. Dóm v rokoch 1563 - 1830, v období rozpínajúcej sa Osmanskej ríše, slúžil ako korunovačné miesto jedenástich uhorských kráľov (vrátane Márie Terézie) a ôsmych kráľovských manželiek. Beethovenova skladba Missa Solemnis bola prvý raz uvedená práve v tomto kostole. Pamiatkou na bratislavské korunovácie je veža kostola. V roku 1765 bola na jej vrchol ako symbol korunovácií umiestnená uhorská koruna, ktorá bola v roku 1833 pozlátená. Poduška, na ktorej koruna spočíva má rozmery 2 x 2metre, váži 300 kg a na jej pozlátenie bolo potrebných 8 kg zlata.

Dóm je vybudovaný na mieste staršieho kostola sv. Salvátora. Stavba bol započatá na začiatku štrnásteho storočia a vysvätená bola v roku 1452. Pri kostole vyrástlo aj niekoľko kaplniek - gotická Svätej Sofie (vdovy po českom kráľovi Václavoi IV., baroková Svätého Jána Almužníka z roku 1732 a kaplnka Svätej Anny. V devätnástom storočí bol kostol regotizovaný.

Primatial Palace

Primatial PalacePrimatial PalacePrimaciálny palác na Primaciálnom námestí je postavený v klasicistikom slohu v rokoch 1778 až 1781 na základe návrhov Melichora Hefeleho a arcibiskupa Jozefa Bathyányho. V podkroví sú alegorické sochy autorov J.Köglera a F.Prokopa a vázy autora J. A. Messerschmidta. Na vrchole tympanóna sa nachádza erb Jozefa Bathyányho a kardinálsky klobúk vážiaci 150 kilogramov. V tympanóne sa nachádza mozaika od Ernesta Zmetáka. Sošky anjelov na fasáde držia písmená I – Iusticia (spravodlivosť) a C – Clementia (láskavosť) – osobné heslo kardinála.

Vo vstupnej hale paláca je pamätná tabuľa pripomínajúca podpísanie Bratislavského mieru, na nádvorí je renesančná fontána sv. Juraja a v rohu nádvoria vchod do kaplnky sv. Ladislava.

Na poschodí je Zrkadlová sieň, ktorá bola svedkom podpísania Bratislavského mieru v roku 1805 medzi napoleonovským Francúzskom a Habsburgovským Rakúskom po bitke pri Slavkove.V roku 1848 tu podpísal dokument o zrušení poddanstva v Uhorsku kráľ Ferdinand I. V reprezentačných priestoroch sú umiestnené zbierky Galérie mesta Bratislavy. Palác je v súčasnosti sídlom primátora mesta.

Kostol Svätej Alžbety – Modrý kostolík

Modry Kostolik BratislavaKostol Svätej Alžbety nazývaný tiež Modrý kostolík sa nachádza v mestskej časti Staré Mesto na Bezručovej ulici. Patrí k nemu aj gymnázium. Základný kameň kostola bol položený 23. augusta 1909.

Štýlovo ide o tzv. Budapeštiansku secesiu. Slávnostne ho vysvätili v roku 1913. Zdobia ho maľby, z ktorých niektoré vznikli na žiadosť cisára Františka Jozefa I. a znázorňujú cisárovnu Alžbetu.

Zasvätený je sv. Alžbete Uhorskej, dcére Ondreja II, ktorá sa narodila na Bratislavskom hrade. Je nazývaný Modrý kostolík kvôli modrej farbe omietky, modrej mozaike a modroglazovanej streche.

Grassalkovichov palác - Prezidentský palác

Grassalkovich PalacePalác dal postaviť v šesťdesiatych rokoch 18. storočia ako svoje letné sídlo gróf Anton Grassalkovich, jeden z najvýznamnejších politikov Uhorska v období vlády osvietenej panovníčky Márie Terézie. V roku 1775 palác navštívila aj samotná Mária Terézia, ktorá mala k rodine blízky vzťah. Odvtedy sa v ňom vystriedalo viacero majiteľov. Počas prvej svetovej vojny tam bolo umiestnené vojenské veliteľstvo, v období druhej svetovej vojny sa palác stal sídlom prezidenta Slovenského štátu. V období socialistického zriadenia užívala budovu mládežnícka pionierska organizácia. V deväťdesiatych rokoch 20. storočia prešiel palác rozsiahlou rekonštrukciou a od roku 1996 je sídlom prezidenta Slovenskej republiky.

Grassalkovich PalaceDo paláca zrekonštruovaného do pôvodnej podoby z 18. storočia v štýle neskorého baroka sa vchádza cez nádvorie, kde návštevníkov víta Čestná stráž prezidenta SR. Slávnostné schodisko vo vstupnej hale s ojedinelou pôvodnou sochárskou výzdobou je v Bratislave unikátne. Záhradnú sálu a kaplnku sv. Barbory zdobia pôvodné rokokové a klasicistické fresky, ktoré odhalila až dôkladná rekonštrukcia. Hlavná sála má čiastočne pôvodnú bohatú pozlátenú štukovú výzdobu. V minulosti slúžila ako plesová a koncertná miestnosť, dnes je miestom oficiálnych prijatí a podpisov dôležitých zmlúv. V bývalej hudobnej sieni, ktorá je dnes prijímacím salónom hlavy štátu, sa zachovala časť dreveného obloženia a obrazy nad dverami predstavujúce alegórie hudby, spevu a tanca. Záhrada za Prezidentským palácom slúži verejnosti a je obľúbeným miestom vychádzok obyvateľov i návštevníkov slovenskej metropoly.

Hrad Devín

DevinMohutná pevnosť bola postavená na strategickom mieste, na skale pod ktorou sa rieka Morava vlieva do Dunaja. Devín je významnou slovenskou archeologickou pamiatkou, najstaršie nálezy dokazujú osídlenie tohto miesta už pred sedem tisíc rokmi. V prvom storočí pred našim letopočtom územie obývali Kelti. Počas Rímskej ríše bol Devín dôležitou vojenskou pevnosťou, v období Veľkomoravskej ríše už dôležitím politickým aj administratívnym centrom. Pod názvom Dowina sa spomína vo Fuldských análoch už v roku 864. Po zániku Veľkomoravskej ríše hrad slúžil ako významná hraničná pevnosť Uhorského štátu. V ďalšej histórii hrad často menil majiteľov až do osemnásteho storočia, kedy sa hrad prestali používať a od tých čias sa datuje jeho postupný zánik. Rozpad konštrukcií zavŕšili v roku 1809 napoleonské vojská, ktoré vyhodili hrad do vzduchu. Romantická ruina v rozsiahlom opevnení sa stala vyhľadávaným námetom maliarskych diel, výletným miestom, cieľom vlastivedných vychádzok štúrovskej mládeže. Po dvoch desaťročiach rekonštrukčných prác na záchranu a konzerváciu hradnej ruiny hrad znovu sprístupnili verejnosti a zriadili v ňom aj muzeálne expozície.

DevinArcheologický výskum na tomto mieste neustále pokračuje.
V posledných piatich rokoch archeológovia odkryli pozostatky Rímskej veže z prvého storočia, zvyšky hrnčiarských a keramických výrobkov tej doby a základy dávnej osady.

Hrad je pre verejnosť sprístupnený do októbra, kedy sa zatvára na zimné obdobie, od 10.00 do 17.00 cez týždeň a od 10.00 do 18.00 počas víkendov. Vstupné je 60 Sk.

Stará radnica

Old Town HallV 14. storočí stál na jej mieste dom s vežou, ktorý dal postaviť richtár Jakub. Stará radnica vznikla v 15. storočí spojením viacerých meštianskych domov a v priebehu storočí prešla viacerými rekonštrukciami. Po zemetrasení v r. 1599 bola prestavaná v renesančnom slohu, veža radnice bola po požiari v 18. storočí prestavaná v barokovom slohu a v roku 1912 bolo postavené zadné krídlo v neorenesančnom slohu zo strany nádvoria a v neogotickom zo strany Primaciálneho námestia. Veža radnice mala obranný charakter.

Old Town HallNaspodu nájdete tabuľku s dátumom Február 1850, ktorý pripomína výšku vody pri povodni, kedy sa Dunaj vylial z koryta. Vľavo od Gotického okna sa nachádza zamurovaná deľová guľa pripomínajúca útoky napoleonských vojsk v roku 1809. Na rohu veže stojí socha Madony z roku 1676. Z balkóna veže boli v minulosti vyhlasované rozhodnutia snemu, kráľovské nariadenia a nariadenia mestskej rady.

Na fasáde si všimnite fresku starého muža z roku 1533 a sošku uhorského kráľa - sv. Ladislava. Mestské múzeum je najstaršie múzeum v Bratislave, bolo založené v roku 1868. V rohu nádvoria je vchod do expozícii feudálnej justície a histórie mesta.

Nový Most - výhliadková veža

Nový Most - výhliadková vežaNový Most - výhliadková vežaAk chcete zažiť pohľad na Bratislavu a jej hrad, stojí za to výjsť na výhliadkovú vežu Nového Mosta.  

Nový Most alebo Most SNP bol postavený v roku 1971. Vydajte sa po chodníku, ktorý vedie po jeho boku a potom nastúpte do výťahu, ktorý vas vyvezie na výhliadkovú vežu. Nachádza sa tam aj trendy reštaurácia UFO, ktorá ale nepatrí k najlacnejším a ak by ste sa chceli najesť, musíte si vopred urobiť rezerváciu.

Michaská ulica s Michalskou bránou

Michaská ulica s Michalskou bránouJediná zachovaná brána stredovekého mestského opevnenia. Jej gotické základy boli položené v 1. polovici 14. storočia. V r. 1511 – 13 bola zvýšená a v r. 1753 – 58 prestavaná do súčasnej podoby, kedy bola na vrchol 51 metrov vysokej veže umiestnená socha sv. Michala. V súčasnosti sa vo veži nachádza Múzeum zbraní a mestského opevnenia. Z veže sa naskytá zaujímavý pohľad na Staré mesto.

SND – Slovenské Národné Divadlo

SNDBudova divadla bola postavená v r. 1884 – 86 na základe projektov viedenských architektov F. Fellnera a H. Helmera na mieste pôvodného stavovského divadla.

Od roku 1920 je sídlom Slovenského národného divadla. Vystupovali v ňom najvýznamnejšie osobnosti svetovej opernej scény ako F. Šaľjapin, P. Mascagni, R. Strauss, G. Filip, M. Freni, P. Capuccili, R. Reznikov, J. Obrazcovová, tanečníci M. Fonteyn, A. Alonso, V. Vasiliev a mnohí iní.

 

SNDV súčasnosti v ňom sídlo opera a balet. Odchovala mnoho významných osobností opernej scény, ako napr. P. Dvorský, J. Kundlák, J. Galla, E. Jenisová,E. Grúberová, L. Poppová, ktorí vystupovali na najznámejších svetových scénach.


Domov | Apartmány v Bratislave | Lokalita apartmánov | Cenník apartmánov | Rezervácia apartmánu | Kontakt | Často kladené otázky
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov
Zájazdy | Ubytovanie Toskánsko | Apartmány Praha | Ubytovanie Jasná
2019 © Copyright ApartmentsBratislava. Všetky práva vyhradené. apartmentsbratislava.com a gWebDesign.sk