ApartmentsBratislava

Apartmán Blue Church, Bratislava

Kapacita: ubytovanie pre 1 - 4 osoby, Cena: od 59 €

Apartmán City Centre, Bratislava

Kapacita: ubytovanie pre 1 - 3 osoby, Cena: od 55 €

Apartmán Danube, Bratislava

Kapacita: ubytovanie pre 1 - 3 osoby, Cena: od 49 €

Apartmán Garden Terrace, Bratislava

Kapacita: ubytovanie pre 1 - 4 osoby, Cena: od 59 €

Apartmán Garden View, Bratislava

Kapacita: ubytovanie pre 1 - 4 osoby, Cena: od 59 €

Apartmán Grossling I, Bratislava

Kapacita: ubytovanie pre 1 - 3 osoby, Cena: od 55 €

Apartmán Grossling II, Bratislava

Kapacita: ubytovanie pre 1 -4 osoby, Cena: od 59 €

Apartmán Grossling III, Bratislava

Kapacita: ubytovanie pre 1 - 4 osoby, Cena: od 59 €

Apartmán Old Town, Bratislava

Kapacita: ubytovanie pre 1 - 3 osoby, Cena: od 55 €

Apartmán Opera, Bratislava

Kapacita: ubytovanie pre 1 - 4 osoby, Cena: od 59 €

Apartmán Theatre, Bratislava

Kapacita: ubytovanie pre 1 - 4 osoby, Cena: od 59 €

Apartmán Twin City, Bratislava

Kapacita: ubytovanie pre 1 - 5 osôb, Cena: od 59 €
Dlhodobe pobyty
Internet zdarma na každom apartmáne
Apartments in Bratislava for Accommodation, Comfortable and fully equipped
Skype Chat

Lacné ubytovanie praha

Všeobecné obchodné podmienky


 1. Úvodné ustanovenia a definovanie pojmov
  1. Všeobecnými obchodnými podmienkami sa upravujú vzťahy medzi klientom a našou spoločnosťou, ktoré vzniknú z titulu ubytovania alebo prenájmu apartmánu.
  2. Pojem "Objednávka" znamená objednanie pobytu v apartmáne.
  3. Potvrdenie rezervácie" je doklad o potvrdení objednávky a to zvyčajne po úhrade depozitu alebo poskytnutí garancie kreditnou kartou.
 2. Spôsob vytvorenia objednávky a platby
  1. Objednávku je možné zrealizovať zaslaním kontaktného formulára alebo rezervačného formulára cez web www.apartmentsbratislava.com , prípadne emailom.
  2. Každá Objednávka klienta bude považovaná za ponuku na uzavretie zmluvy podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok. Klient odoslaním Objednávky potvrdzuje, že si prečítal a oboznámil sa s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a súhlasí s právami a povinnosťami v nich obsiahnutými.
  3. Po obdržaní Objednávky sú klientovi zaslané podklady k úhrade depozitu alebo poskytnutia kreditnej karty ako garancie a to v stanovenom termíne. Ak tento nebude dodržaný, Objednávka klienta bude automaticky zrušená bez akéhokoľvek nároku klienta na náhradu škody.
  4. Po obdržaní platby, klient dostne emailom Potvrdenie rezervácie. Cena a dostupnosť apartmánu je garantovaná až po vystavení Potvrdenia rezervácie.
  5. Zostávajúcu platbu za pobyt vrátane extra služieb (ak boli nejaké objednané) treba uhradíť v deň príchodu. Platba je nutná v hotovosti v Eurách, ak nie je dohnuté inak. 
 3. Zodpovednosť
  1. Vo výnimočných prípadoch sa môže stať, že potvrdený apartmán nebude k dispozícii napr. z dôvodu nejakej havárie alebo neočakávaných prác na dome. V takomto prípade sa pokúsime našich klientov pre-ubytovať do našich alebo partnerských apartmánov minimálne tej istej kategórie a nezmenenú cenu. Pokiaľ klient nebude súhlasiť s novým ubytovaním, má právo odstúpiť od zmluvy a bude mu vrátený depozit, ktorý zaplatil.
  2. Nezodpovedáme za stratu alebo poškodenie osobných vecí hostí alebo za úrazy hostí či členov ich skupiny počas pobytu v apartmáne a to do takej miery, ak nie je za úraz, stratu alebo poškodenie vecí naša spoločnosť priamo zodpovedná. Odporúčame preto, aby si hostia vopred vybavili cestovné poistenie, ktoré im môže zaručiť finančnú kompenzáciu v prípade straty alebo poškodenia majetku.
  3. Všetky apartmány sú umiestnené v rezidenčných domoch, kde z času na čas prebiehajú renovačné práce. Naša spoločnosť nemá kontrolu nad ich priebehom a plánovaním a preto klient nie je oprávnený požadovať refundáciu ceny Objednávky a prípadné sťažnosti klienta z tohto dôvodu nebudú akceptované.
  4. Aj napriek maximálnej snahe členov tímu spracovať a potvrdiť rezervácie, naša spoločnosť si vyhradzuje právo relokalizovať hostí do apartmánu rovnakého typu a štandardu v špeciálnych prípadoch, ako je napríklad obdržanie viacerých rezervácií na rovnaký apartmán v rovnakom termíne (tzv. ‘overbooking’). Klient má však v takýchto prípadoch parvo apartmán odmietnť a tým zrušiť Objednávku. V takomto prípade je refundovaná plná čiastka, ktorú hosť už za ubytovanie zaplatil.
 4. Príchod, ubytovanie na apartmáne a odubytovanie
  1. Ubytovať sa je možné najskôr o 14 00 hod a najneskôr o 23.00 hod. Reprezentant našej firmy vždy čaká pred apartmánom v dohodnutonm čase. V prípade príchodu na apartmán o 21.00 hod. a neskôr si účtujeme poplatok 10 €.
  2. Naša spoločnosť je oprávnená zrušiť rezerváciu, ak sa klient neubytuje do 08 00 hod. dňa nasledujúceho po dni, v ktorom sa mal dostaviť.
  3. Odubytovať sa je možné do 11.00 hod. pričom čas odubytovania musí byť dohodnutý pri príchode na apartmán, najneskôr však 48 hod. pred ochodom a to písomnou formou. V dohodnutom čase príde reprezentant našej firmy prevziať klúče a skontrolovať apartmán. Za odchod z apartmánu pred 6.00 hod. ráno si účtujeme poplatok 10 €.
  4. Na vyžiadanie je možné odubytovať sa aj neskôr a to za doplatok. Ten závisí od konkretneho času. Pri požiadavke opustiť apartmán po 18:00 je potrebné doplatiť sumu vo výške ďaľšej noci.
  5. Pri preberaní kľúčov treba zaplatíť bezpečnostný depozit vo výške 100 € buď v hotovosti alebo poskytnutím garancie cez kreditnú kartu. Táto finančná zábezpeka slúži:
   1. na pokrytie nákladov súvisiacich s prípadným poškodením apartmánu,
   2. na dodatočné upratovanie, ak bol apartmán zanechaný v stave zvýšeného neporiadku
   3. ako pokuta v prípade porušenia pravidiel spoločnosti, ako napríklad fajčenie
   4. ako doplatok v prípade nepovoleného pobytu dodatočných osôb na apartmáne
  6. Ak došlo počas pobytu hosťa k poškodeniu apartmánu alebo porušeniu pravidiel, bezpečnostný depozit nebude vrátený alebo bude ponížený o potrebnú čiastku, ktorá zodpovedá náhrade za spôsobenú škodu prípadne výške pokuty. Ak poškodenie apartmánu prevyšuje hodnotu bezpečnostného depozitu, táto čiastka bude vyfakturovaná priamo hosťovi.
  7. Nevrátenie alebo strata kľúčov bude pokutovaná vo výške 100 € za výmenu bezpečnostnej vložky a výrobu niekoľkých setov nových kľúčov.
  8. Fajčenie na apartmáne je pokutované vo výške 100 €.  
 5. Cenník a poplatky
  1. Všetky ceny uvedené v cenníku sú za apartmán obsadený maximálne 2 osobami. Za každú ďalšiu osobu na rozťahovacej pohovke je poplatok 15 €/ noc.
  2. Deti do veku 6 rokov môžu byť ubytované bez poplatku ak zdieľajú existujúce a pripravené lôžka s rodinou.
  3. Celkový počet osôb (vrátane mladistvých a detí) využívajúcich ubytovanie nesmie presiahnuť maximálny počet osôb uvedených v Objednávke. V opačnom prípade môže byť odmietnutý prístup k ubytovaniu alebo môžu byť dodatočné osoby spoplatnené a to vo výške 15 €/noc/osoba.
  4. Ceny sú konečné, vrátane všetkých daní a poplatkov za spotrebované energie a záverečného upratovania (a týždenného upratovania).
  5. Za pobyt na jednu noc je za príplatok 20 €.
  6. Ceny uvedené v cenníku sú pre pobyty do 14 nocí. Pre dlhšie pobyty poskytujeme zlavy a ceny sú na vyžiadanie.
  7. V cene pobytu nie je nahrnutá žiadna strava
  8. Cena ubytovania zahŕňa posteľné prádlo, uteráky, televízne a internetové služby, kávu a čaj a základné toaletné potreby.
  9. Detskú postieľku je možné vyžiadať pri Objednávke. Cena je určená podľa konkrétnej požiadavky.
  10. Domáce zvieratko je možné vyžiadať pri Objednávke. Cena je určená podľa konkrétnej požiadavky.
 6. Zmena  a zrušenie rezervácie
  1. V prípade, že je rezervácia zmenená viac ako 30 dní pred dňom nástupu, žiaden poplatok nebude účtovaný.  V prípade, že je rezervácia zmenená 30 dní a menej pred dňom nástupu, účtujeme si poplatok vo výške dotknutých nocí, maximálne však do výšky depozitu.  
  2. V prípade zrušenia rezervácie platí:
   1. pre pobyty do 14 nocí (vrátane), ak je to oznámené viac ako 48 hod. pred príchodom, poplatok je vo výške depozitu a v prípade nedostavenia sa alebo zrušenia rezervácie menej ako 48 hod. pred príchodom je poplatok v plnej výške rezervácie. V pripade zrušenia rezervácie počas pobytu je storno poplatok v plnej výške zostávajúcej rezervácie.
   2. pre pobyty nad 14 nocí platí, že ak je to oznámené viac ako 14 dní pred príchodom, poplatok je vo výške depozitu a v prípade nedostavenia sa alebo zrušenia rezervácie menej ako 14 dní pred príchodom je poplatok vo výške celého pobytu, maximálne však 30 nocí.  V prípade predčasného ukončenia pobytu, ten končí dňom uplynutia výpovednej lehoty podla nasledovneho:
    • ak je rezervácia zrušená 30 a viac dní pred odchodom, neúčtujeme si žiadny poplatok
    • ak je rezervácia zrušená 20  a viac dní vopred, poplatok je vo výške zrušených prenocovaní alebo vo výške 250 € (aplikuje sa nižšia suma) 
    • ak je rezervácia zrušená 10  a viac dní vopred, poplatok je vo výške zrušených prenocovaní alebo vo výške 500 € (aplikuje sa nižšia suma) 
    • ak je rezervácia zrušená  menej než 10 dní vopred, poplatok je vo výške zrušených prenocovaní alebo vo výške 750 € (aplikuje sa nižšia suma) 
 7. Osobitné ustanovenia
  1. Počas osobitých období, napr. obdobie, počas ktorého sa v Bratislve alebo jeho blízkom okolí koná veľtrh alebo iná významná udalosť, Vianoce, Nový rok, Veľká Noc a pod možu byť ceny vyššie ako verejné ceny v cenníku. Cena je vždy oznámená v čase potvrdenia Objednávky. Klient môže byť počas osobitých období požiadaný o zálohové zaplatenie nevratnej čiastky z ceny ubytovania vopred častokrát v plnej výške ubytovania.
  2. Všetky naše apartmány sú nefajčiarske. Fajčenie nie je dovolené v žiadnej časti apartmánu, zahŕňajúc aj priestory balkónov či terás.
  3. Vzhľadom na to, že apartmány sa nachádzajú v rezidenčných domoch, klient musí rešpektovať dodržiavanie nočného kľudu v hodinách od 22:00 do 6:00 a preto nie je možné využívať priestory apartmánov za účelom osláv či rozlúčok so slobodou. Apartmány sú určené len na osobné, zákonné a správaním primerané využívanie.
  4. Vyhradzujeme si právo ukončiť pobyt hosťa bez akéhokoľvek nároku na refundáciu v prípade, že počas pobytu došlo k porušeniu pravidiel spoločnosti alebo ak spoločnosť obdržala vážnu sťažnosť na správanie hosťa. Rovnako si vyhradzujeme právo neubytovať hosťa, ak je pri príchode na apartmán pod vplyvom alkoholu alebo drog alebo svojim správaním ohrozuje či uráža okolie.
  5. Vyhradzujeme si právo vstúpiť do apartmánu v primeranom čase a z adekvátného dôvodu. Ide najmä o realizáciu nepredpokladaných a nutných opráv, kontrol a pravidelných revízii.
 8. Všeobecné ustanovenia
 9. Právne vzťahy založené na základe zmluvy, ktorá bola uzavretá v súvislosti s Objednávkou sa budú spravovať slovenským právnym poriadkom. Všetky spory, ktoré vzniknú na základe alebo v súvislosti so zmluvou uzavretou na základe Objednávky, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú podliehať výhradne jurisdikcii slovenských súdov so slovenským rokovacím jazykom.
Domov | Apartmány v Bratislave | Lokalita apartmánov | Cenník apartmánov | Rezervácia apartmánu | Kontakt | Často kladené otázky
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov
Zájazdy | Ubytovanie Toskánsko | Apartmány Praha | Ubytovanie Jasná
2019 © Copyright ApartmentsBratislava. Všetky práva vyhradené. apartmentsbratislava.com a gWebDesign.sk